Friday, 20 May 2011

12 Fakta Tersembunyi Tentang Iwan Fals

1. Sebelumnya nama Iwan Fals memiliki ejaan yang berubah-ubah. dalam beberapa album lamanya pernah memakai ejaan IWAN FALES, IWAN PALES, IWAN FALLS, IWAN FALSE. Hingga akhirnya disederhanakan oleh pihak recording menjadi Iwan Fals saja. Pada album lamanya juga pernah dicantumkan nama asli (Virgiawan Listanto) sebagai pencipta lagu.2. Sebelum album 'Sarjana Muda' (1981), Iwan Fals sebenarnya

No comments:

Post a Comment